HSMA.,LTD is now one of the leading Banh Gai Tu Tru Speciality exporters and suppliers in Vietnam.

Agency Network

 
 
 

Hệ thống đại lý

Công ty TNHH Hùng Sông Mã hỗ trợ cho các khách hàng trên toàn quốc muốn kinh doanh sản phẩm Đặc Sản Bánh Gai Tứ Trụ.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu trở thành nhà bán hàng của Công ty, vui lòng gửi email về địa chỉ: [email protected] với các thông tin sau:

Thông tin cá nhân

  • Họ tên:
  • Chức vụ trong công ty:
  • Điện thoại:

Thông tin công ty

  • Tên công ty:
  • Website công ty:
  • Địa chỉ văn phòng: